Ukážka z albumu RITUÁL od Mia Fallena. Poetické uchopenie hypotetickej rekonštrukcie obradov doby bronzovej. Použitý súbor od popredných umeleckých remeselníkov. Kolekciu spája predpoklad pôvodného využitia v oblasti náboženských praktík doby bronzovej na území Slovenska. Zostava obsahuje artefakty komplexu popolnicových polí. Konkrétne ide o kultúry: lužickú, čakanskú a podolskú. Ich spoločná prezentácia na figurantke bola zvolená v záujme vizuálneho a umeleckého zámeru majstra Fallena. K syntetickej koncepcii nás viedla tiež skutočnosť kultúrno-hraničného charakteru Nitry a preto zvolenej za miesto prezentacií produktu TAJOMSTVÁ PRAVEKEJ HORY. Kolekcia z menovaného produktu sa z rovnakého dôvodu stala základom diela RITUÁL. Text Matej Šiška

You may also like

Back to Top